Browsed by
Månad: april 2019

Beräkning för spänningsmätare

Beräkning för spänningsmätare

Formel som behövs för att göra en spänningsmätare. Så vad behöver jag för motstånd för att detta ska fungera: 4S – 4.2*4=16.8V nominell spänning 3.7×4=14.8V5S – 4.2*5=21V nominell spänning 3.7×5=18.5V Ref.voltage = 3.3Ratio (R1/R2) = 7isch  Vout mindre än 3.3Vin max 21R2/R1=3.3/(21-3.3)R2/R1=3.3/17.7R2/R1=0.186 Vo= Vin*R2/(R1+R2)R2/R1= Vo/(Vin-Vo) R1 = 10kOhmR2 = 1.43kOhm

PCF8591 till Node.js

PCF8591 till Node.js

Tänkte göra mig en spänningsmätare för att mäta kvarvarande ström till mina Li-Ion batteri. Köpte mig en PCF8591 för att göra detta och har även en resistor som ska kopplas till detta. Finns ett komplett Framework som heter Johnny-five som fungerar till RPI. Eftersom jag har planer på att expandera projektet finns alla tre komponenter med i detta paket. Så jag tänker testa mig av det. Behöver även installera raspi-io eftersom den behövs för att kommunicera med gpio kontakterna. npm…

Läs mer Läs mer

Mysql eller Mariadb

Mysql eller Mariadb

I Debian 9 installeras mariadb istället för mysql även om du väljer att installera mysql-server. Efter det behöver du skapa en användare om du vill kunna använda den till node.js. För att göra det gör så här: sudo mysql -u root -ptryck bara enter när lösenordet kommer uppSkapa sedan en ny användare – byt ut username och passwordGRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ’username’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’password’;testa sedan att köramysql -u username -pFixat!

Fixat PWM med touchcontrol

Fixat PWM med touchcontrol

Har nu gjort ett program till min motorcontroller så att den styrs av ett touchinterface och förändrar PWM på två motorer. Detta för att kunna styra varåt roboten kan gå. Node.js är det som ordnar detta tillsammans med pigpio.

Program till RPI Zero

Program till RPI Zero

Har gjort en nyinstallation för att förbereda en RPI Zero W för att kunna husera kontrollenhet till min mower jag bygger. Följande program är nu installerade: Upgrading to latest sets of program – apt-get upgrade Nginx – apt-getmaria-server – apt-getScreen – apt-getgit – apt-get pigpio – apt-getNode.JS – downloadedNPM -downloadedexpress – npm socket.io -npm pigpio – npm –unsafe-perm pi-gpio – npmmysql – npm Får se om detta räcker eller om det ska till fler program för att allt ska fungera….

Läs mer Läs mer